otomemo 
Afb-5
 

Veiliger verkeer
- Communicatie tussen verkeersdeelnemers
- Elkaar aanspreken op verkeersgedrag
- Anoniem met vriendelijke ondertoon

     Stichting KWAMUTEGEN

Introductie
     

De Stichting KWAMUTEGEN is in 2008 opgericht en heeft de status van een ANBI.

Met de otomemo en de website KWAMUTEGEN.nl willen de initiatiefnemers een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid.


Het Kwamutegen kinderfonds van de stichting wil kinderen financieel ondersteunen als zij betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval.


Bestuur van de stichting KWAMUTEGEN wordt gevormd door:

§  drs. Frits Migchelbrink, voorzitter

§  Hans Böhm, vicevoorzitter 
§  mr. Ton Brussee, penningmeester 
§  Louis van Os, secretaris