Bestedingen
- Ondersteuning in verlengde bestaande regelingen
- Aanschaf hulpmiddelen, studiekosten, sport
- Hulp verbetering van kansen op de arbeidsmarkt

     Stichting KWAMUTEGEN

Bestedingen 

KWAMUTEGEN kinderfonds

De Commissie bestedingen beoordeelt of een aanvraag voor financiŽle steun in aanmerking komt voor hulp vanuit het KWAMUTEGEN kinderfonds.

De commissie beoordeelt aanvragen op de volgende criteria:
Primair verleent het fonds steun aan kinderen en jongeren die ten tijde van een hun overkomen verkeersongeval 18 jaar of jonger waren.

Het kinderfonds verleent individuele steun. Projecten met het oog op de verkeersveiligheid van kinderen komen ook in aanmerking.

De aanvraag dient te maken te hebben met kosten die niet gedekt worden door bestaande regelingen en waar geen andere vorm van ondersteuning mogelijk is.