Socialer verkeersgedrag
- Positief beïnvloeden van verkeersgedrag
- Speciale aandacht verkeersgedrag in woonwijken
- Rij Veilig – Rij Sociaal  


     Stichting KWAMUTEGEN


Doelstelling

§  Verkeersveiligheid bevorderen door het mogelijk maken dat verkeerdeelnemers onderling kunnen communiceren via de website
    KWAMUTEGEN.nl 

§  Met het Kwamutegen kinderfonds,  jonge verkeersslachtoffers financieel ondersteunen bij het te boven komen van de gevolgen van
   een verkeersongeval.

§  Verlenen van financiële steun aan hulpbehoevenden al of niet via een ‘fonds op naam’.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het in stand houden en beheren van de website KWAMUTEGEN.nl en inkomsten te genereren door merchandise te ontwikkelen ten behoeve van verkeersveiligheid